Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Uszczegółowienie OPZ w zapytaniu ofertowym z dnia 2 lutego 2018 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 lutego 2018 - 14:50, psliwowski

.


Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym z dnia 2 lutego 2018 r.
dot. Przeprowadzenia szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  1. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy (§4 pkt. 9) dopuszcza się uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.
  2. Uszczegółowieniu ulega zapis dot. osób prowadzących szkolenie. Otrzymuje on brzmienie:

Osoby prowadzące szkolenie:

- profesjonaliści (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni)  z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

- osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadające niezbędne predyspozycje osobowościowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: uszczegolowienie_opz.pdf, file size: 303.47 KB)
    Pobierz