Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. wydruku 100 sztuk plakatów.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 października 2014 - 8:48, mzawistowska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. wydruku 100 sztuk plakatów, we wskazanym terminie wpłynęło 17 ofert. Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena - 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Agencja reklamowa "JAROGRAF" Jakub Mizia Zbrudzewo. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia kryterium określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 581.49 KB)
    Pobierz