Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

W wyniku zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia analizy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. i opracowania założeń do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 czerwca 2014 - 8:24, mzawistowska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014 r. i opracowania założeń do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. do Biura Pomocy i Projektów Społecznych wpłynęły dwie oferty. W wyniku postępowania przedmiotowego zamówienie udzielone zostanie: Laboratorium Rozwoju Sp. z o.o., ul. Czerniakowska71, 00-715 Warszawa


Załączniki

  1. 1.
    W wyniku na zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia analizy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych
    (plik: odpowiedz_na_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 306.44 KB)
    Pobierz