Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

WYJAŚNIENIE do zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na ocenie stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 19 maja 2016 - 11:59, anarowska

WYJAŚNIENIE


WYJAŚNIENIE dot. zapytania ofertowego z dnia 13 maja br. dot. usługi polegającej na ocenie stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy” opracowanych w roku 2013 (dokument dostępny na stronie http://www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl/pomoc-rodzinom-zagro-onym-wyk... wsparcia-zewn.)

PYTANIE
W związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie usługi polegającej na ocenie stopnia spełnienie przez placówki wsparcia dziennego „Standardów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy, zwracam się do Pani z prośbą o wyjaśnienie treści zapisów zapytania w kwestii warunków przystąpienia do zapytania ofertowego. Co Państwo rozumieją pod stwierdzeniem, że wykonawca powinien zrealizować „…co najmniej 5 badań programów społecznych”? Ponieważ pojęcie badania programów społecznych jest dość ogólne.

ODPOWIEDŹ
Zakres badania programów społecznych, o którym mowa w pkt. III zapytania ofertowego „warunki przystąpienia do zapytania ofertowego” powinien być analogiczny do zakresu badania opisanego w pkt. II „warunki realizacji zamówienia”.