Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot. przeprowadzenia szkolenia „Barman"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 16 sierpnia 2017 - 14:07, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Barman”


 

Na ogłoszone w dniu 02 sierpnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Barman" zamówienie nie zostało udzielone.

Na ogłoszone w dniu 02 sierpnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Barman" dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Zaproponowana oferta cenowa przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.