Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot. przeprowadzenia szkolenia „Fakturowanie, magazynier, obsługa kasy fiskalnej”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 16 sierpnia 2017 - 11:53, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Fakturowanie, magazynier, obsługa kasy fiskalnej”


W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Gorkiego 91/66, 92-517 Łódź.

 

Na ogłoszone w dniu 02 sierpnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia " Fakturowanie, magazynier, obsługa kasy fiskalnej "

w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch potencjalnych wykonawców.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: 2017-08-11_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zalacznik_4b.pdf, file size: 66.3 KB)
    Pobierz