Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot. przeprowadzenia szkolenia „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 marca 2018 - 14:52, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE"


Na ogłoszone w dniu 20 lutego 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE" zamówienie nie zostało udzielone.

Na ogłoszone w dniu 20 lutego 2018 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE" dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.