Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot. przeprowadzenia szkolenia „Kurs krawiecki” w ramach projektu „SOS Rodzina”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 9 kwietnia 2018 - 15:48, kparnicka

Zamówienie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs krawiecki” nie zostało udzielone.


Na ogłoszone w dniu 23 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Kurs krawiecki dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.