Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot. przeprowadzenia szkolenia „Stylizacja paznokci – II stopień” w ramach projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 23 maja 2018 - 9:39, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o. ul., Piękna 68, 00-672 Warszawa.


Na ogłoszone w dniu 8 maja 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Stylizacja paznokci – II stopień dla 2 uczestników/uczestniczek projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 369.25 KB)
    Pobierz