Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot. usługi kurierskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 15 października 2018 - 15:47, ejozwiak

Wynik dot. przedmiotu zamówienia usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym w ramach realizacji zadania dotyczącego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”.


Na ogłoszone w dniu 08 października 2018 r. zapytanie ofertowe dot. usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym w ramach realizacji zadania dotyczącego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha” wpłynęły 4 oferty.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 90 % (max. 90 pkt),

- Udostępnienie narzędzia umożliwiającego śledzenie przesyłek – 10% (max. 10 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Media Check Point Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zalacznik_nr_4b_kurier.pdf, file size: 359.83 KB)
    Pobierz