Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot. usługi wykonania i dostarczenia 225 „Koszy Mojżesza” oraz 225 „pudełek dla noworodka " w ramach "Wyprawka dla Warszawskiego Malucha"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 15 października 2018 - 16:00, ejozwiak

Wynik dot. przedmiotu zamówienia usługi dostarczenia 225 „Koszy Mojżesza” oraz 225 „pudełek dla noworodka z materacem” w ramach realizacji pilotażu świadczenia rzeczowego pn. „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”.


Na ogłoszone w dniu 08 października 2018 r. zapytanie ofertowe dot. usługi dostarczenia 225 „Koszy Mojżesza” oraz 225 „pudełek dla noworodka z materacem” w ramach realizacji pilotażu świadczenia rzeczowego pn. „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”  wpłynęła 1 oferta.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 80 % (max. 80 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 10% (max. 10 pkt.),

- termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 400 kompletów) – 10% (max. 10 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Media Check Point Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zalacznik_nr_4b_kosze.pdf, file size: 328.24 KB)
    Pobierz