Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot. zapytania ofertowego na realizację usługi opracowania treści broszury o bezpiecznym śnie dziecka w pierwszych miesiącach życia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 26 czerwca 2019 - 11:43, bgolab

Wynik dot. przedmiotu zamówienia usługi opracowania treści broszury o bezpiecznym śnie dziecka w pierwszych miesiącach życia.


Na ogłoszone w dniu 03 czerwca 2019 r. zapytanie ofertowe dot. opracowania treści broszury o bezpiecznym śnie dziecka w pierwszych miesiącach życia wpłynęły 4 oferty.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt), 

- doświadczenie – 40% (max. 40 pkt.), 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy SleepConcept Marta Bartosiewicz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: zalacznik_4a_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 350.95 KB)
    Pobierz