Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowani dot. usługi dostarczenia 450 zestawów pielęgnacyjnych w ramach świadczenia „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 5 listopada 2018 - 14:43, kparnicka

Wynik postępowania dot. przedmiotu zamówienia usługi dostarczenia 450 zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki w ramach realizacji pilotażu świadczenia rzeczowego pn. „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”.


Na ogłoszone w dniu 31 października 2018 r. zapytanie ofertowe dot. usługi dostarczenia 450 zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki w ramach realizacji pilotażu świadczenia rzeczowego pn. „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha” wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto – 80 % (max. 80 pkt),
- termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 400 kompletów) – 20% (max. 20 pkt.),
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Media Check Point Sp. z o.o.
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 355.37 KB)
    Pobierz