Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania dot. przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowaniu raportu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 9 lipca 2018 - 12:44, dnowinska

Wynik postępowania dot. przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowania raportu ewaluacyjnego usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) /asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) realizowanych w Warszawie w latach 2016 – 2017.


Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 22.05.2018 r., wpłynęło 7 ofert do Zamawiającego jednak zgodnie z § 5 ust 5 Regulaminu zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Zamówienie nie zostaje udzielone.