Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania dot.opracowania wariantowej koncepcji modelu biznesowego udostępniania infrastruktury i danych w ramach systemu Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 14 lipca 2016 - 10:22, dnowinska

Wynik postępowania dot.opracowania wariantowej koncepcji modelu biznesowego udostępniania infrastruktury i danych w ramach systemu Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania wariantowej koncepcji modelu biznesowego udostępniania infrastruktury i danych w ramach systemu Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny wpłynęło 6 ofert, które spełniły wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
Cena - 50%

Doświadczenie - 50%,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie CeDIZ - Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 79.23 KB)
    Pobierz