Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania dotyczacego ewaluacji Programu Warszawa Przyjazna seniorom 2013-2020

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 17 listopada 2020 - 13:14, mborys

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 wraz z konsultacjami z realizatorami Programu wypracowanych w ramach ewaluacji rekomendacji oraz propozycji zmian założeń i wskaźników do projektu Programu/Polityki na lata 2021-2025.


Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia "EU-CONSULT" sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: rozstrzygniecie.pdf, file size: 375.83 KB)
    Pobierz
  2. 2.

    (plik: rozstrzygniecie_dostepne.doc, file size: 78 KB)
    Pobierz