Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania: koordynacja i rozliczanie proj. "Start do pracy..."

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 lutego 2018 - 12:39, bgolab

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. koordynacji i rozliczania projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 24 stycznia 2018 r. wpłynęła jedna oferta tj. CKSP Sp. z o.o. Al. Solidarności 115/2 00-140 Warszawa. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jednak kwota zaproponowana w ofercie przekracza budżet Zamawiającego.


W związku z powyższym  zamówienie nie zostaje udzielone.