Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na dostawę produktów spożywczych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 22 maja 2019 - 13:00, psliwowski

.


Wynik postępowania na dostawę produktów spożywczych przeznaczonych na szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnej oraz dla uczestników WARSZTATÓW ZDROWIENIA w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 5 potencjalnych wykonawców. Kierując się kryteriami oceny oferty a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.; Panieńszczyzna; 21-002 Jastków

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 414.44 KB)
    Pobierz