Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Cukiernik I i II stopnia (20/2017/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 listopada 2017 - 12:12, psliwowski

.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Cukiernik I i II stopnia dla Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 15.11.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Zamówienie nie zostaje udzielone.