Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Google Analytics i Analytics PRO

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 czerwca 2018 - 16:41, bgolab

Wynik zapytania ofertowego numer 33/2018/AW na przeprowadzenie kursu zawodowego Google Analytics i Analytics PRO w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Google Analytics i Analytics PRO dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 04.06.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. MaxRoy.com Sp. z o.o., ul. Józefa Chełmońskiego 8/4, 60-754 Poznań

Liczba uzyskanych punktów: 60, kwota brutto przedmiotu zamówienia: 1 670 zł

Zamówienie zostaje udzielone firmie MaxRoy.com Sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie MaxRoy.com Sp. z o.o. Oferta firmy MaxRoy.com Sp. z o.o. jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty.pdf, file size: 83.55 KB)
    Pobierz