Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Kadry i płace (9/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 marca 2018 - 11:22, dnowinska

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Kadry i płace (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310) dla jednej uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 15.03.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna ofereta od ATUT Lider Kształcenia, Centrum szkoleniowe, ul. Św. Wojciecha 3/3A, 10-504 Olsztyn.

Zamówienie nie zostaje udzielone, ponieważ oferta przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze kurs kadry i płace
    (plik: informacja_o_wyborze_kurs_kadry_i_place.pdf, file size: 353.87 KB)
    Pobierz