Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy KTP/Manualny drenaż limf. (17/2017/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 26 października 2017 - 15:10, bgolab

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa/Manualny drenaż limfatyczny dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 19.10.2017 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od Oferenta:


1. F.U.R. REHAB Zawojska-Gancarz Gabriela, Trzciana 148, 36-071 Trzciana

Zamówienie zostaje udzielone firmie F.U.R. REHAB Zawojska-Gancarz Gabriela.

Oferta F.U.R. REHAB Zawojska-Gancarz Gabriela spełnia wszystkie wymagania z zapytania ofertowego i zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie załączniki. Wobec spełnienia warunków z zapytania ofertowego i braku innych ofert, oferta F.U.R. REHAB Zawojska-Gancarz Gabriela została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba uzyskanych punktów: 100.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 390.1 KB)
    Pobierz