Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Kurs kanc-archiw I stopnia (...)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 23 listopada 2017 - 13:16, psliwowski

.


 

Wynik postępowania na kurs zawodowy Kurs kanc-archiw I stopnia (21/2017/AW)

 

Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia dla Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.

 W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

2. SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok. 7, 96-200 Rawa Mazowiecka

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie  SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska . Oferta  SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska otrzymała największą liczbę punktów i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zawarte jest w załączonym dokumencie Informacja o wyborze.

 

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_kurs_kanc-archiw.pdf, file size: 432.64 KB)
    Pobierz