Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Naturopata (4/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 19 lutego 2018 - 15:00, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na dostarczenie jednego kursu zawodowego elektronicznego oraz udostępnienie elektronicznie kursu zawodowego Naturopata (kod zawodu 513201): hosting, wdrożenie, administrację systemową, wsparcie dla użytkownika dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.02.2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone.