Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Naturopata (7/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 marca 2018 - 16:58, bgolab

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na dostarczenie jednego kursu zawodowego elektronicznego oraz udostępnienie elektronicznie kursu zawodowego Naturopata (kod zawodu 513201): hosting, wdrożenie, administrację systemową, wsparcie dla użytkownika dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.03.2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.


Zamówienie nie zostaje udzielone.