Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Operator wprowadz danych (2/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 26 stycznia 2018 - 13:48, bgolab

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Operator wprowadzania danych dla czterech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 19.01.2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone.