Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Operator wprowadz danych (34/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 13 czerwca 2018 - 10:17, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Operator wprowadzania danych dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 04.06.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom

Liczba uzyskanych punktów: 100, kwota brutto przedmiotu zamówienia: 12 500,00 zł

Zamówienie zostaje udzielone firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk. Oferta firmy TYFLOKOM Kamil Kowalczyk jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_op_wpr_danych.pdf, file size: 90.61 KB)
    Pobierz