Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Organizator imprez rozryw (6/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 marca 2018 - 16:21, bgolab

W ramach postępowania numer 6/2018/AW, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:


 1. Świat eventów Nina Żukowska, ul. Kopalniana 22B lok. 21, 01-321 Warszawa

Oferta Świat eventów Nina Żukowska spełnia wszystkie wymagania z zapytania ofertowego i zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie załączniki. Wobec spełnienia warunków z zapytania ofertowego i braku innych ofert, oferta Świat eventów Nina Żukowska została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia.

Streszczenie oceny zawierającej punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zawarte jest w załączonym dokumencie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Organiz imprez rozrywk
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 385.91 KB)
    Pobierz