Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Organizator imprez rozrywk (5/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 19 lutego 2018 - 14:59, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Organizator imprez rozrywkowych (inne nazwy kursu Organizator eventów/Event manager; kod zawodu: 333201) dla dwóch Uczestniczek projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 08.02.2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone.