Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Podstawy księgowości (9/2017/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 września 2017 - 13:25, bgolab

Wynik zapytania ofertowego numer 9/2017/AW.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Podstawy księgowości dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 01.09.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 Zamówienie nie zostało udzielone.