Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Sommelier (7/2017/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 września 2017 - 13:22, bgolab

Wynik zapytania ofertowego numer 7/2017/AW.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Sommelier (kod zawodu 513203) dla jednej uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert,
to jest do dnia 01.09.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 Zamówienie nie zostało udzielone.