Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Telef obsługa klienta 32/2018/AW

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 13 czerwca 2018 - 10:14, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Telefoniczna obsługa klienta dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 04.06.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo Sp. j., ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa

Oferta została odrzucona ze względu na niezłożenie podpisanego Formularza oferty i Załącznika 2 Program kursu zawodowego.

Zamówienie nie zostaje udzielone.