Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkoleń dla społeczności lokalnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 14 września 2018 - 9:37, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych  3 Dzielnic m. st. Warszawy, tj.: Woli, Pragi – Północ i Targówka z zakresu zaburzeń psychicznych, w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 9 września 2018 r.  wpłynęła jedna oferta tj. Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön, której kwota przekracza  budżet Zamawiającego.

W związku z powyższym  zamówienie nie zostaje udzielone.