Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkoleń dla społeczności lokalnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 1 października 2018 - 13:03, psliwowski

.


 

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych 3 Dzielnic m. st. Warszawy, tj.: Woli, Pragi – Północ i Targówka z zakresu zaburzeń psychicznych, w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 3 potencjalny wykonawców. Kierując się kryteriami oceny oferty a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia  Monice Bełdowskiej – SZKOLENIA, COACHING, FACYLITACJA, ul. Podleśna 18, 05-807 Podkowa Leśna.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 425.91 KB)
    Pobierz