Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 24 lipca 2018 - 12:16, psliwowski

.


Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego: "Montaż i postprodukcja filmowa" dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: Euro Info Group Sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

  • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
  • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 0% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: 

Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: wybor_oferenta_0.pdf, file size: 375.65 KB)
    Pobierz