Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: "Dietetyka (kurs zaawansowany)"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 24 sierpnia 2018 - 15:38, psliwowski

.


Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego: "Dietetyka (kurs zaawansowany)" dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: NOVA Centrum Edukacyjne sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

·        Cena brutto – 60% (60 pkt. max)

·        Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: 

NOVA Centrum Edukacyjne sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wynik_postepowania.pdf, file size: 380.76 KB)
    Pobierz