Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 9 maja 2018 - 13:40, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 2 potencjalnych wykonawców, t.j.:
1. Euro Info Group Sp. z o.o.
2. Robert Staluszka/Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
• Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.; ul. Smolna 11 lok 15; 00-375 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 403.92 KB)
    Pobierz