Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na szkolenie zawodowe: ”OPIEKUNKA DZIECIĘCA”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 lipca 2018 - 9:34, dnowinska

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: ”OPIEKUNKA DZIECIĘCA” dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: JPB Doradztwo Personalne S.C.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 0% (40 pkt max)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie:

JPB Doradztwo Personalne S.C. ul. Żurawia 6/12, lokal 314; Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 389.05 KB)
    Pobierz