Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania ofertowego dot. wykonania i dostarczenia zdjęć seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 września 2016 - 9:46, rkadej

Wynik postępowania ofertowego dot.: Wykonania i dostarczenia dla Zamawiającego minimum 250 zdjęć w wyznaczonym terminie (26 września 2016 r. – 2 października 2016 r. - 7 dni wykonywania zdjęć) wraz z postprodukcją zaakceptowanych przez Zamawiającego na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


W ramach zapytania wpłynęły 3 oferty. Kierując się kryteriami oceny oferty (ceny brutto 60% oceny i umiejętnościami oferenta w zakresie wykonania zdjęć osobom starszym na podstawie przesłanych 5 wybranych zdjęć – 40% oceny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami pracami oferentów podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia  Zgoda Projekt – reprezentowanej przez Panią Viktorię Kolisnyk.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty_foto.pdf, file size: 331.42 KB)
    Pobierz