Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania: PROJEKTOWANIE WITRYN I TWORZENIE ANIMACJI KOMPUTEROWEJ

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 kwietnia 2018 - 14:18, dnowinska

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: PROJEKTOWANIE WITRYN I TWORZENIE ANIMACJI KOMPUTEROWEJ (indywidualny) dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: Euro Info Group Sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.; ul. Smolna 11 lok 15; 00-375 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 420.76 KB)
    Pobierz