Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania: szkolenia dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 lutego 2018 - 10:58, bgolab

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 11 lutego 2018 r. wpłynęła jedna oferta tj. Fundacja eFkropka, której kwota przekracza budżet Zamawiającego.


 

W związku z powyższym  zamówienie nie zostaje udzielone.