Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania: szkolenia dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 6 marca 2018 - 15:11, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta tj. Fundacja eFkropka, spełniająca warunki udziału w postępowaniu. 

 W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: Fundacja eFkropka ul. Majdańska 5 lok. 23; 04-088 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacji eFkropka. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 374.68 KB)
    Pobierz