Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania: Tworzenie stron www

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 marca 2018 - 10:25, dnowinska

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Tworzenie stron www dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: Akademia WWW Sp. z o.o. ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty:

Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Akademia WWW Sp. z o.o. ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacje_o_wyborze.pdf, file size: 360.39 KB)
    Pobierz