Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania:GRAFIKA KOMPUTEROWA

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 lutego 2018 - 12:55, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: GRAFIKA KOMPUTEROWA dla 2 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 3 potencjalnych wykonawców. Środki zabezpieczone w budżecie projektu są wystarczające, aby udzielić zamówienie firmie: Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok.15  00-375 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

 • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 427.26 KB)
  Pobierz