Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania:Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 lutego 2018 - 9:59, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia dla 2 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


 Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 2 potencjalnych wykonawców. Środki zabezpieczone w budżecie projektu są wystarczające, aby udzielić zamówienie firmie:

SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska ul. K. Wielkiego 40/7 96-200 Rawa Mazowiecka

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

 • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: informacja_o_wyborze_oferty_20.pdf, file size: 435.28 KB)
  Pobierz