Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania:Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 lutego 2018 - 12:25, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE dla 3 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 4 potencjalnych wykonawców, t.j.

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

2. Euro Info Group Sp. z o.o.

3. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości.

4. PP COMP Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz.

Środki zabezpieczone w budżecie projektu są wystarczające, aby udzielić zamówienie firmie: 

PP COMP Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz ul. Magnacka 4/14, 02-496 Warszawa

 Kierując się kryteriami oceny oferty:

 • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: PP COMP Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: informacja_o_wyborze_oferty_22.pdf, file size: 452.15 KB)
  Pobierz