Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania:Rekrutacja i selekcja kandydatów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 marca 2018 - 14:24, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Rekrutacja i selekcja kandydatów dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j. Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp. j., ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

  • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
  • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp. j.. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 413.24 KB)
    Pobierz