Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postepowania dot. przeprowadzenia ewaluacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 lipca 2016 - 11:32, anarowska

Wynik postępowania dot. przeprowadzenia ewaluacji polegającej na ocenie stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy” opracowanych w roku 2013.


Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena,  40% doświadczenie), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Panu Piotrowi Fuchs.

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 390.97 KB)
    Pobierz