Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik przeprowadzenie konsultacji z zakresu pracy socjalnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 16 marca 2017 - 15:20, msadurska

Wynik przeprowadzenie konsultacji z zakresu pracy socjalnej.


Przeprowadzenie konsultacji z zakresu pracy socjalnej projektów innowacji społecznych dla innowatorów pomysłów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone