Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 13 czerwca 2017 - 11:58, rkadej

Zapytanie dotyczyło zaangażowana osoby odpowiedzialnej za kontynuację i rozwój koncepcji modelu działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu


W wyniku ogłoszenia uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (data wpłynięcia, cena, informacja o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu przez oferentów (jeśli  dotyczy):

1. Sandra Szmigiel; data wpływu oferty: 29.05.2017r.; nie spełnia warunków udziału  w postępowaniu – brak doświadczenia w koordynacji projektów społecznych.

2. Monika Żak;  data wpływu oferty: 29.05.2017r.; nie spełnia warunków udziału  w postępowaniu – brak doświadczenia w koordynacji projektów społecznych .

3. Łukasz Łączyński; data wpływu oferty: 29.05.2017r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

·         doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)

·         doświadczenie w koordynacji projektów społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

·         wiedza z zakresu edukacji cyfrowej warszawskich seniorów – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

·         wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

·         doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 5 pkt.)

·         doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10 % wartości oceny (max. 5 pkt.)

Zamawiający  podjął  decyzję o nierozstrzygnięciu powierzenia  realizacji  przedmiotu zamówienia. 

 

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania_koordynacja e-Senior
    (plik: wynik_postepowania_e-senior_koordynacja_2.pdf, file size: 423.17 KB)
    Pobierz